Producenci
Regulamin Programu Lojalnościowego Bambaloo

Regulamin Programu Lojalnościowego Bambaloo https://bambaloo.pl

 

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i uczestnictwa w Programie lojalnościowym na stronie bambaloo.pl  zwanego dalej „Program lojalnościowy” lub „Program” W niniejszym dokumencie zawarte są również zasady  przyznawania uczestnikom Programu punktów zwanych dalej „Punkty”.

II. Program lojalnościowy

 1. Program jest organizowany i zarządzany przez ARM Robert Maczyński z siedzibą w Białymstoku 15-113, przy ul Gen. Wł. Andersa 38, NIP: 966-088-66-58, REGON: 052219703, tel.: +48 85 871 08 37, email: shop@bambaloo.pl.
 2. W ramach Programu lojalnościowego za zakup produktów na stronie bambaloo.pl zostaną przyznane punkty programu lojalnościowego („Punkty”).
 3. Informacje dotyczące Programu będą Państwu przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu rejestracyjnym.

 III. Uczestnicy

 1. Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, która założy konto na stronie bambaloo.pl, wykonująca czynności o których mowa w paragrafie II w punkcie 2.
 2. ARM Robert Maczyński może nie przyjąć kolejnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.
 3. Podane przez Państwa dane winny być aktualizowane. Aktualizacji danych można dokonać pisząc na email shop@bambaloo.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 85 871 08 37: koszt wg. cennika danego operatora.

IV. Punkty w Programie lojalnościowym

 1. Punkty są przyznawane za zrobienie zakupów na stronie bambaloo.pl.
 2. W celu uzyskania Punktów powinni Państwo założyć konto na stronie bambaloo.pl i podczas dokonywania zakupów być zalogowanym na stronie.
 3. Ilość przyznawanych Punktów można sprawdzić na stronie internetowej bambaloo.pl w zakładce „Moje konto”.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 5. W przypadku odstąpienia od zakupu towarów, usług, zwrotu zakupionych towarów, przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji przyznane punkty zostaną anulowane.
 6. Za każde wydane 1 zł w sklepie bambaloo.pl otrzymają Państwo 1 Punkt
 7. Za zapisanie się do newsletteru otrzymają Państwo 200 Punków
 8. Za dodanie opinii o produkcie otrzymają Państwo 300 Punktów.

 V. Konto

 1. Założenie konta na stronie www.bambaloo.pl oznacza przystąpienie do Programu. Przed założeniem konta należy zapoznać z niniejszym Regulaminem. Przyznane Punkty mogą Państwo wymieniać po zalogowaniu się na stronie www.bambaloo.pl 
 2. W przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracji ARM Robert Maczyński nie ma obowiązku informować Państwa o popełnionym błędzie, ale może się z Państwem skontaktować w celu poprawiania lub uzupełnienia danych.
 3. Przyznane Punkty są zapisywane na koncie na stronie bambaloo.pl prowadzonym i zarządzanym przez ARM Robert Maczyński
 4. Aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić na stronie bambaloo.pl w zakładce „Moje konto” lub pod numerem telefonu: +48 85 871 08 37. ARM Robert Maczyński  może informować Państwa o stanie Państwa Konta e-mailem lub SMS
 5. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie ilości posiadanych Punktów winny zostać przekazane w formie pisemnej na adres Ul. Usługowa 17 15-521 Zaścianki. W ciągu trzydziestu dni od ostatniej wykonanej na stronie  bambaloo.pl  transakcji. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie dowody wykonania czynności określonych w  paragrafie II w punkcie 2. (np. paragon). O rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ich rozpoznaniu, nie później niż w ciągu czternastu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

 VI. Wymiana Punktów na Produkty

 1. Zebrane Punkty mogą Państwo wymienić na produkty dostępne w zakładce Moje konto w linku „Produkty wymienialne w program lojalnościowym”
 2. Wymiana punktów na produkty 100 zebranych punktów równe jest 1 zł. Przykład: produkt za 45 zł mogą Państwo otrzymać za 450 punktów
 3. ARM Robert Maczyński zastrzega możliwość zmiany liczby Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na Produkty ta zmiana nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Produkty otrzymane za punkty mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.
 5. ARM Robert Maczyński przed wydaniem Produktów może powtórnie sprawdzić ilość zgromadzonych przez Państwa punktów.
 6. Wydanie Produktów jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.
 7. Zamówienie i dostawa Produktów następuje zgodnie z zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej bambaloo.pl, i jest realizowane w ciągu trzydziestu dni od dnia zamówienia produktu, chyba że wskazany zostanie inny termin.

 VII. Wygaśnięcie Punktów

 1. Punkty mogą ulec wygaśnięciu jeżeli po upływie trzydziestu sześciu miesięcy od ich przyznania, nie zostały wymienione na Produkty zgodnie z zasadami Programu.  
 2. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od ostatniego zakupu na Państwa koncie nie będzie nowych zamówień, nie zostaną przyznane Punkty ani nie wymienią Państwo Punktów na Produkty, Państwa Konto na stronie bambaloo.pl może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty przepadną.

 VIII. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 1. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie konta na stronie www.bambaloo.pl. W tym przypadku należy poinformować ARM Robert Maczyński na piśmie za pomocą poczty pisząc na adres ARM Robert Maczyński ul. Usługowa 17, 15-521 Zaścianki lub na email shop@bambaloo.pl 
 2. Zamkniecie konta na stronie www.bambaloo.pl oznacza rezygnację z uczestnictwa  Programie i  prowadzi do utraty zebranych Punktów. Przed rezygnacją należy uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

 IX. Zmiana Regulaminu

 1. W przypadku zmian w niniejszym Regulaminie zostaną Państwo powiadomieni za pomocą poczty email. Wraz z tą informacją zostaną Państwo poproszeni o ponowną akceptację Regulaminu, bądź poinformowanie ARM Robert Maczyński o odmowie akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu. 

 X. Zakończenie Programu 

 1. ARM Rober Maczyński może w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć Program. W takim przypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. Informacja o zakończeniu Programu będzie dostępna również na stronie internetowej bambaloo.pl.
 2. W przypadku zakończenia Programu, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na Produkty zgodnie z niniejszym Regulaminem, ale w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacje lub zastrzeżenia odnośnie Programu proszę zgłaszać na piśmie na adres: ul Usługowa 17, 15-521 Zaścianki. Zachęcamy do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Polubowne sposoby są opisane na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich. 

 XII Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu

 1. W celu sprawdzienia jak przetwarzamy Państwa dane osobowe proszę się zapoznać z naszą Polityką Bezpieczeństwa pod adresem https://bambaloo.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl